HIZTEGIA: DICCIONARIO

 

            XXXI Circuito Vasco de Rápidas “Circuito de la Amistad”: Tximista Xakeko XXXI. Euskal Zirkuitua “Adiskidetasunaren Zirkuitua”.

            Datos del vencedor: Garailearen datuak.

            Datos de torneos: Torneoen datuak.

            Datos de participación: Parte hartze datuak.

            Altas: Altak.

Edición: Edizioa.

            Año: Urtea.

            Vencedor: Garailea.

            Puntos: Puntuak.

            Valederos: Baliagarriak.

            Sub-campeón: Txapeldunordea.

            Equipos: Taldeak.

            Jugadores: Jokalariak.

            Puntos totales: Puntuak, osotara.

            Torneos disputados: Jokatutako torneoak.

            Torneos valorados: Kontuan hartutako torneoak.

            Victorias en torneos: Torneoetan garaipenak.

            Temporada actual: Oraingo denboraldia.

            Equipos participantes totales: Talde parte hartzaileak, osotara.

            Jugadores participantes totales: Jokalari parte hartzaileak, osotara.

            Puntos adjudicados: Eskuratutako puntuak.

            Puntuaciones descontadas: Kendutako puntuazioak.

            Torneos por provincias: Herrialdeka, torneoak.

            Clubes del CVR participantes: TEZeko talde parte hartzaileak.

            Incremento respecto al año anterior: Aurreko urtearekiko hazkundea.

            Porcentajes de incremento: Hazkundearen portzentajea.

            Nuevas altas: Alta berriak.

            Clubes actualmente en CVR: Oraingo taldeak TEZean.

            Clubes por provincias: Herrialdeka, taldeak.

            Ranking de Campeones: Txapeldunen rankinga.

            Ranking de Subcampeones: Txapeldunordeen rankinga.

 

            Calendario con las fechas del Circuito de la Amistad: Adiskidetasunaren Zirkuituko datekin egutegia.

            Fecha: Data.

            Hora: Ordua.

            Torneo: Torneoa.

            Localidad: Herria.

            Vencedor: Garailea.

 

NOTA/OHARRA:  (Número del Torneo correlativo/Torneoaren zenbaki korrelatiboa), Fecha (Fecha de celebración/jokatu zen data), Hora (Hora de inicio/Hasierako ordua), Torneo (Denominación del Torneo/Torneoaren izena), Localidad (Localidad en la que se celebra el Torneo/ Torneoa jokatzen den herria), Vencedor (Vencedor del Torneo/Torneoko garailea), Equ. (Equipos participantes/talde parte hartzaileak), Jug.E. (Número de jugadores que componen cada equipo/talde bakoitza osatzen duten jokalarien kopurua), J.T. (Total de jugadores que participan en el torneo/torneoan parte hartzen duten jokalariak, osotara), P.D. (Total de puntos para el desempate/ezberdinketarako puntuen batura), OK (Fecha confirmada/Baieztatutako data).

 

            2018-03-25.