EUSKADIKO XXXVII. ESKOLARTEKO KIROL JOKOAK


XXXVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI


.

EUSKADIKO XXXVII. ESKOLARTEKO KIROL JOKOAK

Jarduera Fisikoko eta Eusko Jaurlaritzaren Kiroletako Zuzendaritzak, Xake-Euskal Federazioarekiko kolaborazioan EUSKADIKO KIROLETAKO XXXVII. ESKOLA-JOKOAK antolatuko ditu maiatzaren 26 eta 27 egunetan eta, Arrasate-ko Uarkape-ko pilotalekuaren instalazioetan, ekainaren 2a.

PARTEHARTZEA

Bakarka
Hasiera maiatzaren (Txanda 1.en) 26 eguna eta maiatzaren 27 eguna: 10:00 h.

2. urteko Alebin mailan -3 parte-hartzaile  bat (gutxienez sexu bakoitzeko ordezkari bat) Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko lurralde historikoetatik. Lurralde-egoitzak laugarren plaza bat erabili ahal izango du.

Infantil mailan -7 parte-hartzaile (gutxienez sexu bakoitzeko 3 ordezkari) Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko lurralde historikoetatik. Lurralde-egoitzak laugarren plaza bat erabili ahal izango du.
--------

Taldeka.
*Haisera ekainaren (Txanda 1.en) 2a 10:00 h.
Infantil Taldeak: 2 talde edo lurralde historikotik (6 talde)

Talde bakoitza 4 jokalari titularrek eratuta egongo da eta 2 ordezko, indarreko eskola-kiroleko araudiaren arabera jokatu behar izango dute gutxienez abiatzea, 1, kapitain gisa arituko den, taldeagatik (adinduna) ordezkaria bezala horrela. 1 lurraldetiko ordezkaria ere joango da.-

-Parte-hartzaileek egon behar izango dute Diputazio desberdin bikainen 2017/18 eskola-kiroleko eskola-zerrendan, zerrenda honetan sartzea, bere lizentzia egokiekin eta ikastetxera edo diren klubera, bermatuko duen ziurtagiria emango dutenen, izena emanda.

-Lurralde guztiak emango ditu ikastetxeetako edo bere lurraldeko klub irabazleetako, baita ere jokalarien zerrenda eta osatzen duten jokalariak bera, eta bere antolatzailearentzako indarren agindua edo antolatzailea justifikatutako eta, bere lurraldetik, bermatutako kausa handiagoa izan ezik ukiezina gutxienez aste bat telefonotik, faxetik edo helbide elektronikotik pasatuz txapelketa, eta hau ospatu baino lehen izango da.

- Lurralde guztiak parte izan ahal izango du ikastetxeekin edo jokalari maskulino eta/edo femeninoak, bat bereko jokalaria ahal izanez, dauden klubekin ikasketak ez babesten duen zentroan, baina izatekotan egitea, bere txapelketa lokalean parte hartu behar izango luke eta zentroko zerrendan egon.

-----
Informazioa Bidali EXF-rako parte-hartzaileetako osatzen du:
Maiatzaren 18ra arte.

-----

XXXVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI

La Dirección de Actividad Física y Deportes del Gobierno Vasco, en colaboración con la Federación Vasca de Ajedrez organizará los XXXVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI los días 26 y 27 de mayo y 2 de junio, en las instalaciones delfrontón de Uarkape  en Arrasate.

PARTICIPACIÓN

Individuales:
*Comienzo día 26 de mayo (1ºRonda) y día 27 de mayo: 10:00 h.


-3 participantes alevines de 2º año  (con al menos un representante de cada sexo) por los territorios históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. La sede territorial podrá hacer uso de una cuarta plaza.

-7 participantes infantiles (con al menos 3 representantes de cada sexo) por los territorios históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. La sede territorial podrá hacer uso de una cuarta plaza.
---------  

Equipos:
*Comienzo día 2 de junio (1ºRonda)  10:00 h.

Equipos Infantiles: 2 equipos de centro escolar o clubes por territorio histórico (6 equipos).

Cada equipo estará formado por 4 jugadores y/o jugadoras titulares y 2 suplentes, que de acuerdo con la normativa de deporte escolar vigente deberán jugar al menos una partida,  así como 1 delegado o delegada por equipo (mayor de edad), que ejercerá de capitán. Asistirá también 1 delegado o delegada por territorio.

-Los participantes deberán estar inscritos en el listado escolar del deporte escolar 2017/18 de las distintas excelentísimas Diputaciones, que otorgarán un certificado que avalará la inclusión en este listado, con sus licencias pertinentes y al centro escolar o club al que pertenecen.

-Todo territorio dará el listado de los centros escolares o clubes ganadores de su territorio, así como de los jugadores y jugadoras que componen el mismo, y su orden de fuerzas al organizador u organizadora como mínimo una semana antes de celebrar el torneo vía teléfono, fax o e-mail, y éste será intocable salvo causa mayor justificada y avalada, por su territorio.

-Todo territorio podrá participar con centros escolares o clubes en los que haya jugadores masculinos y/o femeninos, pudiendo un jugador o jugadora del mismo, no cursar estudios en el centro al que defiende, pero en todo caso, debería haber participado en su torneo local y estar en el listado del centro.
--------
Envio Información  de la relación completa de participantes a la FVA:
Hasta el día 18 de mayo.
____  

Colaboradores:

  ... |

FVA-EXF - 943.76.32.39 - www.xake.eus - fva@xake.net | Koldo Elizalde, 20 1º ¤ Bergara - 20570 (Gipuzkoa)Euskal Xake Federakuntza