EUSKADIKO XXXIII BETERANOEN XAKE TXAPELKETA


XXXIII CAMPEONATOS DE EUSKADI DE VETERANOS


.

EUSKADIKO XXXIII BETERANOEN XAKE TXAPELKETA
Zarautz 2019

- Data: Ekainak 22 eta 23.
- 1. erronda: 10:00tatik 12:00etara.  (Ekainak 22)
- Lekua: Zarautz.
- Joku gela: Zarauzko Kirol Elkartea.
- Joku erritmoa: ordu 1 finish.
- Inskripzio muga: Ekainak 16
(Partaideen izena emateko epea.- Lurraldetik klasifikatuak).

 

XXXIII CAMPEONATOS DE EUSKADI DE VETERANOS 
Zarautz 2019

- Fecha: 22 y 23 de Junio.
- 1ª R.: 10h. a 12h.  (22 de junio)
- Lugar: Zarautz.
- Local de juego: Club Deportivo Zarautz
- Ritmo de juego: 1 h. finish.
- Inscripción hasta: 16 de Junio.
(Confirmación de participantes.- Clasificados de Territoriales).

  1  J.C. Lakunza, Campeón, 2 F..J. Ladrón de Gevara, 3 G. Fernández

Clas.
Nombre Pt. Elo N.-Int Fed.
1
 Lakunza Oyarbide, Juan Carlos 5
2057-2052 Gip
2
 Ladron De Guevara Galar, Fco J. 4'5
2042-2029 Ala
3 CM  Fernandez Hernandez, Gerardo 4'5
2152-2151 Biz
4
 Albaina Alvarez, Alvaro 4
2065-2061 Ala
5
 Vinal Gutierrez, Pedro 4
2044-2026 Nav
6
 Zubia Aramburu, Mikel 3'5
1673-1668 Gip
7
 Besga Lopez, Jose Angel 3
2047-2029 Biz
8
 Ruiz Escobar, Rafael 3
1941-1939 Nav
9
 Cemborain Oricain, Alfonso 3
1900-1891 Nav
10
 Arocena Uria, Jaime 3
1801-1787 Gip
11
 Veiga Ramil, Jesus Angel 3
1748-1726 Ala
12 FM  Saenz Martinez, Juan Jose 3
2196-2201 Gip
13
 Otano Villanueva, Joseba 2'5
1711-1709 Nav
14    Gonzalez Izaguirre, Salustiano 2
1898-1739 Biz
15    Lazkano Gaite, Tomas 2
1699-1685 Gip
16    Goti Cordon, Luis Pedro 1'5
1260-1243 Biz
17    Llorente Munoz, Carlos 1'5
1475-1454 Eus
18    Martin Molinero, Martin  1
1949-1987 Ala

Los premios fueron entregados por:

Miguel Ángel Muela, presidente de la FVA-EXF,

Leire Arana, concejal deportes Ayto. Zarautz.

Esteban Collantes, presidente C.D. Zarautz.

Ángeles Herreros, viuda de José Iglesias Gómez. 


1º J.C. Lakunza
1º  Lakunza Oyarbide, Juan Carlos


2º F. J. Ladrón de Gevara
2º  Ladron De Guevara Galar, Fco J.M.A. Muela entrega premio a 3er. clas. Gerardo Fernandez
3º  Fernandez Hernandez, Gerardo


Albaina Alvarez, Alvaro
4º  Albaina Alvarez, Alvaro
Vinal Gutierrez, Pedro
 5º  Vinal Gutierrez, Pedro
Zubia Aramburu, Mikel
 6º  Zubia Aramburu, MikelBesga Lopez, Jose Angel
 7º  Besga Lopez, Jose AngelRuiz Escobar, Rafael
 8º  Ruiz Escobar, RafaelCemborain Oricain, Alfonso
 9º  Cemborain Oricain, Alfonso
 


Arocena Uria, Jaime
  10º  Arocena Uria, JaimeVeiga Ramil, Jesus Angel
 11º  Jesus Angel  Veiga Ramil
Saenz Martinez, Juan Jose
 12º   Saenz Martinez, Juan Jose

 Joseba Otano
  13º   Joseba Otano Villanueva 

jkj
  14º  Salustiano Gonzalez Izaguirre
Tomas Lazkano Gaite
 15º  Tomas Lazkano Gaite
 


Luis Pedro Goti Cordon
 16º  Luis Pedro Goti CordonLlorente Munoz, Carlos
 17º  Carlos Llorente Munoz


A-Alvaina_R-Ruiz

A. Albaina - R. Ruiz


Ladron de Gevara - Gerardo Fernandez

Ladrón de Gevara - Gerando Fernández


Tomas Lazkano-Cemborain Oricain, Alfonso

Tomas Lazkano  - Alfonso Cemborain


J-Arocena_LP-Goti

 J.Arocena - L.P. Goti


Besga - Lakunza

J.A. Besga - J.C. Lakunza

CAM-EUS-VET Grupo 2019-06-23Campeonato de Euskadi Veterano Grupo

Inicio FVA-EXF Fotos del Campeonato de Euskadi de Veteranos |

CAMPEONATO DE EUSKADI DE VETERANOS


Zarauz 23-24 de Junio de 2018Ranking inicialSNo. Nombre EloN EloInt Club
1 Ladron De Guevara Galar Fco J. 2125 2125 Gip
2 Besga Lopez Jose Angel 2127 2111 Biz
3 Gomez Calvo Jose Ricardo 1947 1932 Ala
4 Martinez De Soria Gordon Jose Manuel 1932 1923 Biz
5 Lauroba Elizaran Fermin 1919 1882 Gip
6 Arrese-Igor Sanchez Cesareo 1873 1875 Nav
7 Fernandez De Pinedo Orive Jose 1874 1850 Ala
8 Arranz Arranz Javier 1825 1838 Gip
9 Zubia Aramburu Mikel 1742 1735 Gip
10 Garcia Sanchez Jose Manuel 1687 1670 Biz
11 Saenz Zabala Juan Ignacio 1659 1651 Gip
12 Martinez De Butron Alberdi Luis 1648 1559 Ala
13 Moreno Romero Ernesto 1552 1558 Gip
14 Aizpurua Zufiria Inaki 1450 1449 Gip
15 Junquera Ciaurriz Maria Teresa 1378 1435 Ala
16 Ajubita Torrealdea Jose A. 1360 1331 Ala
17 Sierra Lozano Jaime 1875 0 Gip
18 Alvarez Velez Fernando 780 0 AlaEUSKADIKO XXX BETERANOEN XAKE TXAPELKETA
BASES DEL XXXII CTO DE EUSKADI DE VETERANOS

 EUSKADIKO XXXII BETERANOEN XAKE TXAPELKETA
Zarautz 2018-06-23-24

01. Txapelketa sistima suitzarren bidez egingo da 6 errondatara, 2018ko ekainaren 23tik 24ra bitartean.

02. Partidak Zarauzko Kirol Elkartearen egingo dira.

03. Bikoteak programa informatiko baten bidez egingo dira.

04. Joko saioan ordutegia hau izango da:
Larunbata: 2018-06-23 10:00tik 12:00tara (1.erronda)
Larunbata: 2018-06-23 12:15tik 14:15tara (2.erronda)
Larunbata: 2018-06-23 16:00tik 18:00tara (3. erronda)
Larunbata: 2018-06-23 18:15tik 20:15 tara (4. erronda)
Igandea: 2018-06-24 09:30tik 11:30tara (5. erronda)
Igandea: 2018-06-24 11:45tik 13:45 tara (6. erronda)

05. Ordubeteko partidak izango dira jokalari bakoitzeko.

06. Erlojuak saio bakoitza hasteko jarritako Orduan jarriko dira martxan, eta taula aurrera erronda bakoitza hasteko jarritako ordua baino ordu bete beranduago agertzen den jokalaria galtzailetzat hartuko da.

07. Jokalari bat lehenengo errondara arrazorik gabe agertzen ez bada, txapelketatik kanpo geratuko da, automatikoki, hurrengo errondetan arrozirik gabe birritan ez aurkezteak utziko ditu kanpoan jokalariak.

08. Ez da onartuko joko aretoan analisirik egitea, joko saioa amaitu eta gero egin ahalko dira, horretarako beren beregi atondutako lokalean. Beraz, areto hori analisiak egiteko izango da, eta ezin inzago dira horra lehiaketarako jokoak eta erlojuak eraman.

09. Jokalariei gomendatzen zaie epaileren bati jakinaraztea, arrazoiaren batengatik, partidak dirauten bitartean joko aretotik irten behar badute. Jokalariek debekatu daukate análisis aretora sartzea beren jokaldiak jokoan dauden bitartean.


10. Lehenengo bikoteak txapelketaren hasiera ekitaldian jakinaraziko dira. Ondorengo errondetan aurretiaz jakinaraziko dira.

11. Telefono mugikorra eta gailu elektronikoak. Partida jokatzen den bitartean telefono mugikorra, programa informatikoak edo gailu elektronikoak erabiltzea, debekatuta dagoela gogorazten da. Epaileak aukerako erabakia hartuko du betetzen ez baldin bada.

12. Berdinketak desegiteko sistema hauek erabiliko dira:
a) Bucholz mediano.
b) Bucholz total.
c)  Progresiboa

13. Antolakuntzaren arduraduna Esteban Collantes eta epaile nagusia Lukas Iruretagoiena.

14. Izena emateko epea.- 2018 Ekainaren 16 arte.

BASES DEL XXX CTO DE EUSKADI DE VETERANOS
Zarautz 23-24/06/2018 

01. El Torneo se disputara por el sistema suizo a 6 rondas, entre los días 23 y 24 de Junio de 2018.

02. Las partidas se desarrollaran en el Club Deportivo Zarautz.

03. Se empleara programa informático para realizar los emparejamientos.

04. El horario de las sesiones de juego será el siguiente:
Sábado: 23-06-16 de 10:00 a 12:00 h. (Ronda 1)
Sábado: 23-06-16 de 12:15 a 14:15 h. (ronda 2)
Sábado: 23-06-16 de 16:00 a 18:00 h. (ronda 3)
Sábado: 23-06-16 de 18:15 a 20:15 h. (ronda 4)
Domingo: 24-06-16 de 09:30 a 11:30 h. (ronda 5)
Domingo: 24-06-16 de 11:45 a 13:45 h. (ronda 6)

05.- Se jugara al ritmo de 1 hora por jugador.

06.- Los relojes se pondrá¡n en marcha a la hora indicada para el comienzo de cada sesión, dándose por perdida la partida a todo jugador que comparezca ante el tablero una hora después de la señalada para el inicio de cada ronda.

07. La incomparecencia no justificada de un jugador en la primera ronda causara su automática eliminación del Torneo, en rondas sucesivas causara su eliminación con dos incomparecencias no justificadas.

08. No se permitirán análisis en la sala de juego, pudiéndose realizar en un local acondicionado para tal fin una vez finalizada la sesión de juego. Para tal fin queda destinada la sala de análisis, a donde no poá¡n trasladarse ni los juegos ni los relojes destinados a la competición.


09. Se recomienda a los participantes la notificación a algún árbitro cuando, por razón justificada, abandonen la sala de juego en el transcurso de sus partidas. Queda prohibido a los jugadores el acceso a la sala de análisis mientras sus partidas están en juego.


10. Los emparejamientos de la primera ronda se harán públicos en el acto de apertura del torneo. En las rondas siguientes se darán a conocer con suficiente antelación.

11. Esta estrictamente prohibido el uso del móvil y de otros aparatos electrónicos durante el desarrollo de la partida, a todo jugador que haga uso del (los) mismo(s) se le dará la partida por perdida. La puntuación del oponente la determinara el árbitro.


12. Los sistemas de desempate seráan los siguientes:
a) Bucholz mediano.
b) Bucholz total.
c) Progresivo

13. El responsable organizativo será Esteban Collantes y el árbitro principal Lukas Iruretagoiena. 

14.Confirmacion de participantes.- Hasta el 16 de Junio de 2018.


| - Inicio FVA-EXF | - Fotos del Campeonato de Euskadi de Veteranos |
Colaboradores:

  ... |

FVA-EXF - 943.76.32.39 - www.xake.eus - fva@xake.net | Koldo Elizalde, 20 1º ¤ Bergara - 20570 (Gipuzkoa)Euskal Xake Federakuntza